Життя і його відображення у дзеркалі статистики

Жодна людина у світі – пересічна чи високопосадовець – не може обійтись без інформації та аналізу цифр. У сучасному світі вже не можна уявити себе без наукової й практичної галузі, яка обробляє великі потоки даних. А зветься вона коротко та лаконічно – статистика.

Напередодні професійного свята ми зустрілися з начальником Головного управління статистики у Рівненській області Юрієм Морозом.

– Юрію Віталійовичу, чим передусім значимий для органів статистики рік, що минає?

– П’ятнадцять років тому Указом Президента України встановлено свято – День працівників статистики, що свідчить про важливу роль, яка відводиться  статистиці у житті нашого суспільства і, разом з тим про високу оцінку нашої праці. Хочу нагадати, що це пов’язано з проведенням у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення – найбільшого статистичного спостереження у нашій незалежній державі.

– Юрію Віталійовичу, хотілося б щоб ви розповіли про зміни, які відбулися у діяльності органів статистики за останні роки? 

– Протягом останнього десятиліття вітчизняна статистика зазнала суттєвих змін і стала одним із найважливіших інструментів формування і реалізації соціальних та економічних реформ. Реформування статистичної діяльності визначається довгостроковими програмами розвитку. Нині органи державної статистики забезпечують реалізацію вже п’ятої такої програми – Стратегії розвитку державної статистики до 2017 року, мета якої полягає у створенні передумов для подальшого розвитку системи державної статистики та більш повного задоволення інформаційних потреб суспільства у високоякісній статистичній інформації, гармонізації системи показників з міжнародними стандартами на рівні, рекомендованому для статистичних служб країн – кандидатів на членство в ЄС. Крім того, орієнтиром у діяльності є відповідні державні документи, зокрема Стратегія «Україна-2020», ініційована Президентом України програма діяльності уряду, а також зобов’язання України у контексті європейської інтеграції. Державна статистика однією з перших розпочала своє реформування і за незначний час впевнено освоїла європейські стандарти. Органи державної статистики сьогодні вивчають практично всі аспекти сучасного життя. Працівниками статорганів багато зроблено у напрямі досягнення високого рівня в організації державних статистичних спостережень та запровадження передових технологій оброблення і поширення даних. П’ятий рік поспіль діє спрощена процедура подання звітності для респондентів та отримання ними звітно-статистичної документації за принципом «Єдиного вікна». Новацією в роботі органів статистики стало запровадження подання статистичної і фінансової звітності для респондентів в електронному вигляді. Переваги цієї системи полягають у значній економії часу у процесі подання звітності та відсутності потреби дублювання документів на паперових носіях, зменшенні помилок респондентів, оперативному та своєчасному оновленні бланків форм статистичної звітності у респондентів. Значних якісних змін зазнали майже всі сфери державної статистичної діяльності. Щоб не зловживати увагою читача, зазначу лише, що протягом останніх років переглянуто структуру й систему управління органів статистики, запроваджено нові форми та методи роботи, триває подальше вдосконалення організації та проведення статистичних спостережень, запроваджено моніторинг інформаційних потреб користувачів і покращено доступ до статистичних даних.

– Конкретизуйте, будь-ласка, яких саме змін зазнала робота органів державної статистики з респондентами?

– У роботі з респондентами важливим є зменшення звітного навантаження. З цією метою оптимізуються інформаційні потоки для уникнення дублювання даних у формах державних статспостережень і адмінзвітності. Значно розширено взаємообмін інформацією між органами статистики та іншими державними органами на основі відповідних угод. Це дає змогу скоротити обсяг статзвітності.  Щороку з урахуванням пропозицій областей проводиться інвентаризація звітно-статистичної документації з метою удосконалення форм звітності, скорочується кількість статспостережень. Наприклад, у цьому році респонденти подавали близько 140 форм звітності, їх кількість лише у 2017 році була зменшена на 18. Також удосконалюється звітно-статистична документація, що дозволяє скоротити час на її заповнення. Крім того, значні зміни відбуваються в організації та методології проведення державних статистичних спостережень практично за всіма напрямами. Вже зараз переважна більшість форм державних статистичних спостережень розробляється на основі вибіркової сукупності звітних одиниць, сформованої на державному рівні. Зменшенню навантаження сприяє й удосконалення підходів і методів збирання державних статистичних спостережень: зараз майже 80% форм респонденти можуть подавати в електронному вигляді. На сьогодні Головному управлінню статистики у Рівненській області таким способом звітується більше 4 тисяч респондентів, електронною звітністю охоплені всі адміністративно-територіальні одиниці нашого регіону. Протягом 2017 року в електронному вигляді респондентами уже передано майже 45 тисяч звітів. Для ефективної роботи з респондентами була створена та розміщена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики програма-сервіс «Дізнайтеся, за якими формами державних статистичних спостережень Ви повинні звітувати». Програма-сервіс дозволяє респонденту після вводу коду ЄДРПОУ підприємства, отримати інформацію за якими формами йому потрібно звітувати, в які терміни треба подавати звіт, контактні телефони, за якими можна отримати консультацію з питань заповнення звіту. Сервіс досить затребуваний, і ми отримуємо чимало схвальних відгуків.

– А якою мірою сьогодні задовольняються потреби користувачів?

– Щодо роботи з користувачами скажу, що у своїй щоденній роботі ми продовжуємо керуватися правилом «статистика працює на користувача».

Спектр користувачів результатів статистичного виробництва розкладається на надзвичайно неоднорідні сукупності: від пересічних громадян, учнів, студентів, освітян, діячів культури і науки до представників бізнесових, банківських і комерційних структур, політичних кіл, засобів масової інформації і громадських об’єднань. Проте нашими основними користувачами, як і раніше, залишаються органи державної влади та місцевого самоврядування, адже статистична інформація дає можливість розробляти перспективні плани, програми поступального розвитку усіх сфер життя нашої області. Протягом поточного року органами державної статистики області було підготовлено 965 експрес-випусків, 183 бюлетені, 50 економічних доповідей, 14 збірників з різних питань соціально-економічного розвитку області. Також триває активна співпраця із засобами масової інформації, через які ми знайомимо громадськість із основними результатами соціально-економічного розвитку Рівненщини. Протягом цього року в ЗМІ було оприлюднено більше 1000 інформаційних повідомлень на різноманітну тематику.

– Відповідними рішеннями уряду в Україні передбачено провести перепис населення. Якою сьогодні є демографічна ситуація в області?

– Дійсно, наразі рішенням Уряду з метою підготовки до проведення перепису 2020-го року створена міжвідомча робоча група з питань науково обгрунтованого оцінювання демографічного розвитку України. ООН рекомендує проводити перепис не рідше, ніж раз на 10 років, у рік, який закінчується або на 0, 1, або на 9 для того, щоб потім можна було звести дані по Європі чи по всьому світу, провести порівняння. У нашій же країні перший і поки єдиний Всеукраїнський перепис населення був проведений ще у 2001 році.  Якщо сьогодні аналізувати  демографічну ситуацію на Рівненщині, то слід зауважити, що до 2001 року протягом 40 попередніх років в області спостерігався ріст населення. Спад чисельності населення зафіксовано із 2001 до 2011 року. Із 2011 року чисельність населення області знову почала зростати і на 1 жовтня 2017 року становила 1161,5 тис. осіб, проте є на 17,4 тис. осіб меншою, ніж на 1 січня 2001 року. З часу останнього перепису населення в області народилось 266 тисяч дітей, померло 256 тисяч осіб. За цей час в область прибуло 324 тисячі осіб, вибуло за її межі 350 тисяч осіб, з них за межі України – 12 тисяч осіб. Сьогодні у сільській місцевості проживає 52,6% населення області. На 1000 жінок в регіоні припадає 904 чоловіка.

– Які пріоритетні завдання органи державної статистики області ставлять на 2018 рік?

– Без статистичних даних неможливе ефективне управління економікою та іншими сферами суспільного життя, і ми робитимемо усе можливе, щоб статистика завжди була на рівні вимог часу. Ключовими пріоритетами діяльності органів державної статистики будуть покращення координації та підвищення якості державної статистичної діяльності, поглиблення інтеграції процесів статистичного виробництва та удосконалення управління ними.

Продовжуватимемо проводити роз’яснювальну роботу з респондентами щодо залучення їх до подання державної статистичної і фінансової звітності в електронному вигляді з метою удосконалення процедури її подання та будемо працювати над розширенням кола користувачів статистичної інформації. Безумовно, органам державної статистики необхідно чимало зробити для підвищення ефективності роботи, одночасно зміцнюючи надійність статистичної інформації. Шлях тут один – перехід на статистичні стандарти, прийняті в цивілізованому світі, використання котрих дасть змогу адекватно характеризувати будь-які процеси в економіці і соціальній сфері.

– Користуючись нагодою, дозвольте привітати вас і всіх ваших колег з Днем працівників статистики, ми переконані, що ви й надалі об’єктивно відображатимете реальний стан розвитку регіону, орієнтуючись на міжнародні норми діяльності.

– Щиро дякую. В свою чергу, хочу через вашу газету привітати з професійним святом усіх тих, хто пов’язав своє життя зі статистикою та своєю повсякденною працею забезпечує створення необхідної інформаційної бази для системи державного управління і суспільства в цілому, демонструючи при цьому високий професіоналізм, компетентність, ініціативність, відданість справі та відповідальне ставлення до неї.

Юлія ДАВИДЮК

Вас можуть зацікавити такі матеріали