Контакти

Головний редактор
Бабінець Андрій Іванович

096-526-54-01

Головний бухгалтер
Купріянчук Валентина Михайлівна

Рекламний відділ
e-mail: vslovo_buh@rivne.com
0362-62-04-54 (факс)

Комп’ютерний відділ
e-mail: vslovo@ukr.net